Janja Grgić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
HDZ BiH
Kratka biografija

Doktorica medicine

Funkcija
Vijećnica
Broj osvojenih glasova
149
;
;