Vladimir Lončarević

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
HDZ BiH
Kratka biografija

Diplomirani ekonomist

Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
104
;
;