Jozo Grgić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
HDZ BiH
Kratka biografija

Doktor medicine

Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
214
;
;