Ernest Imamović

80%
Broj pitanja: 139
Broj odgovora: 111
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija
Funkcija
Gradonačelnik
Broj osvojenih glasova
3841
;
Pitanje:

Sve pohvale za prijedlog, iako smatram da bi od njega interes imale samo kladionice. S obzirom da je stanje sa radničkim platama jako loše, da li bi uvođenje mogućnosti za besplatan hljeb do 400 grama bilo moguće?

Pitanje na inicijativi/odluci: Bežični internet u Gradu Goražde

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Stranica 1 od 1