Pomoć građanima/kama Gaze


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

19

GLASAJ

0

15.12.2023.

Predlagač/ica: Grad Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: U proceduri

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović i gradski vijećnik Vedad Deljković podnijeli su inicijativu da gradonačelnica Benjamina Karić prilikom predlaganja budžeta za 2024. godinu planira sredstva u iznosu 50.000 KM za pomoć građanima/kama Gaze. 

Ovom inicijativom traži se da je gradski/e vijećnici/e podrže, kako bi postala inicijativa Gradskog vijeća.

U obrazloženju inicijative navodi se da, budući da će na 33. sjednici Gradsko vijeće razmatrati Nacrt budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu, s ciljem da ga uputi na javnu raspravu, još uvijek postoji mogućnost da Grad Sarajevo planira sredstva u budžetu za sljedeću godinu koja će biti namijenjena za pomoć građanima/kama Gaze.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 12.05.2024.
Poklon-paketi roditeljima s proizvodima potrebnim u prvim danima bebinog života
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 29.04.2024.
Obnovljeno dvorište KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo
100%

5

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 25.04.2024.
Inicijativa za podizanje spomen ploče književniku Mehmedu Meši Selimoviću
100%

125

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Gradonačelnica
Jasmin Ademović
NIP
Predsjedavajući Gradskog vijeća
Vedad Deljković
SDA
Vijećnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca