Sredstva za Gerontološki centar


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

85%
15%

11

GLASAJ

2

29.02.2024.

Predlagač/ica: Benjamina Karić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Realizacija u toku

Na službenoj web stranici Grada Sarajeva objavljena je vijest da je gradonačelnica Benjamina Karić posjetila Gerontološki centar i s direktorom Mirzom Musom potpisala ugovor o realizaciji sredstava iz budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu.

Iz Grada su poručili da nastavljaju s podrškom ustanovama koje brinu o najosjetljivijim kategorijama našeg društva – starijim i iznemoglim osobama.

“Korisnici Centra zaslužuju našu punu podršku, brigu i pažnju i, svakako, zahvalnost za sav doprinos koji su dali u toku svog dosadašnjeg života za naš grad“, istakla je tom prilikom Karić.

Shodno zahtjevu kojim je direktor Musa zajedno sa saradnicima aplicirao prema Gradu, adaptirat će se i opremiti čitaonica/biblioteka, kako bi boravak korisnika/ca Centra učinili ugodnijim i sadržajnijim.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 12.05.2024.
Poklon-paketi roditeljima s proizvodima potrebnim u prvim danima bebinog života
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 29.04.2024.
Obnovljeno dvorište KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo
100%

5

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 25.04.2024.
Inicijativa za podizanje spomen ploče književniku Mehmedu Meši Selimoviću
100%

125

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Gradonačelnica
Alma Čengić
SDA
Vijećnica
Vedad Deljković
SDA
Vijećnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca