Javna diskusija na temu prve urbane bašte i senzornog parka u Sarajevu


Rezultati glasanja
100%
Za: 2 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

27.11.2021.

Predlagač/ica: Grad Sarajevo u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Usvojena

U petak, 3.12.2021, u 13 sati, bit će organizovana javna diskusija s ciljem prikupljanja kreativnih ideja građana i građanki o izgledu i dizajnu prve urbane bašte sa senzornim elementima u Sarajevu. Diskusija će biti održana u prostorijama Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje u Sarajevu. 

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Gradonačelnica
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 16 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Benjamina Karić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.