Otkazivanje javnog dočeka Nove godine


Rezultati glasanja
44%
56%
Za: 8 Protiv: 10

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

01.12.2021.

Predlagač/ica: Dragan Stevanović
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: Usvojena

Dragan Stevanović, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na devetoj sjednici Gradskog vijeća podnio je inicijativu o otkazivanju javnog dočeka Nove godine na otvorenom u glavnom gradu BiH.

Na sjednici održanoj 1.12.2021, ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen sa 24 glasa “za”.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Dragan Stevanović
SDP BiH
Predlagač
Benjamina Karić
SDP BiH
Gradonačelnica Sarajeva
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 1

Sa 21 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Benjamina Karić

Sa 1 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Otkazivanje javnog dočeka Nove godine