Pitanje:

Gospođo gradonačelnice, pitala bih zašto vi, kao Gradska uprava nemate stipendije za studente i možete li ih uvesti, odnosno da raspišete konkurs, ali da ih ne limitirate sa prosjekom 8. Nisu svi studenti sposobni završiti sa osmicom, a biće najbolji radnici.(Znam po sebi) Niko u cijeloj državi ne raspisuje takav konkurs i niko ne misli na tu populaciju. Ako se ovako nastavi ovdje neće biti djece radničke klase. Školovat će se samo bogataška djeca, ovi ostali na žalost neće moći jer stipendija puno znači, a i besplatno školovanje. Djecu će nam izrabljivati veliki centri za male plate. Bilo kada kad uđem u neki "Centar" ,a posluži me dijete od 18 godina bude mi ga žao i znam iz vlastitog iskustva. Obrazovanje je više od puke plate, treba naučiti i fino se izražavati i milion drugih stvari. Molim vas da uvedete i stipendije za studente koji nemaju prosjek 8, ali polažu godinu na vrijeme. Hvala. Lp.

Odgovor:

Poštovana,


Pažljivo sam pročitala Vaš upit i koristim priliku da iskažem puno razumjevanje za sve što navodite u istom.
Međutim, dužnost mi je upoznati Vas sa nadležnostima Grada Sarajeva u oblasti stipendiranja, a što uključuje važeće propise kojima je ova oblast regulisana.
Naime, u skladu sa Odlukom koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sarajeva, pravo na stipendiranje od strane Grada Sarajeva imaju učenici srednjih škola, te sam ja  u obavezi postupati i poštovati odredbe ove Odluke.
Cijeneći naprijed navedeno, propisane nadležnosti i provedbeni akti su ono što predstavlja limitirajući faktor u odnosu na Vaše pitanje.
Koristim priliku da Vas uputim da se sa upitom iste ili slične sadržine obratite općini na čijoj teritoriji je Vaše prebivalište, jer ovaj nivo jedinica lokalne samouprave dodjeljuje stipendije kategoriji studenata, a sve u skladu sa Odlukom konkretne jedinice lokalne samouprave.
Iskreno se nadam da sam barem jednim dijelom uspjela pomoći u rješavanju postavljenog pitanja.

S poštovanjem,

Benjamina Karić

Benjamina Karić

54%
Broj pitanja: 72
Broj odgovora: 39
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija

Benjamina Karić rođ. Londrc- rođena u Sarajevu 1991. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2013. god., magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2014. godine. Tema magistarskog rada je: "Pravni položaj Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1945. godine". Dobitnica je priznanja srebrena značka na Univerzitetu u Sarajevu, za izuzetan uspjeh tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija. Uporedo studirajući, godine 2015. diplomira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju na temi: "Analiza Gajevih Institucija". Godine 2018. doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, na katedri za historiju države i prava. Tema doktorske disertacije je: "Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu".

Najmlađi je doktor pravnih nauka u Bosni i Hercegovini i prvi poslijeratni doktor klasičnog rimskog prava.

Aktivno govori engleski i njemački jezik. Autor je preko pedeset publikacija, knjiga, članaka, te prevoda i prikaza. Najznačajnije knjige su: 1. Pravni položaj Jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine, University Press, Sarajevo, 2017. 2. Prevod sa latinskog jezika: Mali izborni priručnik, u: Samir Aličić, Ivana Jaramaz Reskušić, Kvint Tulije Ciceron IZBORNI PRIRUČNIK sa govorima Marka Tulija Cicerona o izbornoj korupciji, University press, Sarajevo, 2018. 3. Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu“, University Press, Sarajevo, 2020. 4. Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, grupa autora, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2014. Učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Osnivač je i član Udruženja "BATHINVS" čiji je cilj izučavanje i promoviranje Ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija, član je Balkanske asocijacije za Rimsko pravo "Societas pro Iure Romano", član Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, član kluba Rotary International Delta Sarajevo.

Član SDP BiH je od 2010. godine a potpredsjednik SDP BiH od 2019. godine.

Prošla je sva akademska zvanja, od demostratora, asistenta, višeg asistenta i docenta. Zaposlena je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, u svojstvu docenta, na katedri za Historiju države i prava. Od 2019. godine obnaša funkciju prodekana za nastavu. Voditelj je Odbora za kvalitet na Pravnom fakultetu. Dobitnica je nekoliko priznanja za izuzetno zalaganje i doprinos u razvoju nastavne i naučne djelatnosti. Na Pravnom fakultetu Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu angažovana je u svojstvu eksperta u praksi.

Udata je i majka jednog djeteta.

Izvor: Grad Sarajevo

Funkcija
Gradonačelnica Grada Sarajevo
;