Jasmin Ademović

50%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 1
Stranka
NIP
Parlament
Grad Sarajevo
Kratka biografija
Izborna jedinica
136
Funkcija
Predsjedavajući vijeća
Broj osvojenih glasova
1508
Stranica 0 od 0