Pitanje:

Da li je pokrenuta inicijativa za povratak Nacionalne i univerzitetske biblioteke BIH u Vijecnicu ?

Odgovor:

Poštovani/a

Incijativu sam lično uputio GV i usvojena je na petoj redovnoj sjednici Gradskog Vijeca Grada Sarajeva odrzanoj 28.07.2021 . 

Ispod na linku mozete vidjeti kako je ista glasila:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/10/1.-Jasmin-Ademovic-broj-01-GV-02-850-1-21-od-28.07.2021.-godine.pdf

Jasmin Ademovic

Jasmin Ademović

50%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 1
Stranka
NIP
Parlament
Grad Sarajevo
Kratka biografija
Izborna jedinica
136
Funkcija
Predsjedavajući vijeća
Broj osvojenih glasova
1508