Pitanje:

Da li može jedan prijedlog (nisam vjećnik jer vidim samo vjećnici mogu predlagati isti oni koji ne koriste gradski prevoz) zašto kupon koji se kupi isključivo važi od 5 do 5 u mjesecu da li npr.ja mogu kupiti kupon 15 u mjesecu i da mi važi do 15 sljedećeg mjeseca

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Adi Škaljić

0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Stranka
NS
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
571
;