Sufinansiranje pripravničkog staža u Gradu Konjic i javnim ustanovama


Rezultati glasanja
52%
48%
Za: 17 Protiv: 16

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

08.06.2022.

Predlagač/ica: Grad Konjic
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Realizovana

Gradonačelnik Osman Ćatić je s pripravnicima/ama koji/e će svoj pripravnički staž obavljati u Gradu Konjic i javnim ustanovama potpisao ugovor o sufinansiranju pripravničkog staža.

Kroz javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje za sufinansiranje pripravničkog staža, na koji je Grad Konjic aplicirao, ove je godine obuhvaćeno dvadeset mladih Konjičana i Konjičanki različitih zvanja.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Osman Ćatić
SDA
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 18 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Osman Ćatić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.