Nastavak saradnje: Konjic ugostio izviđače iz Italije


Rezultati glasanja
71%
29%
Za: 5 Protiv: 2

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

10.08.2022.

Predlagač/ica: Grad Konjic
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: Realizacija u toku

Grad Konjic i Općina Livorno iz Italije tokom 2021. godine uspostavili su saradnju koja bi trebalo da rezultira skorim bratimljenjem ovih sredina. Kao rezultat dosadašnjih aktivnosti, u ljetnom kampu u Konjicu prethodnih par dana boravi grupa od 26 italijanskih izviđača/ica iz Odreda "Agesci 3" Reggio Emilia, koju predvodi Tamara Cvetković, predstavnica organizacije ISCOS, koja je posrednik u ovim aktivnostima.

Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić upriličio je prijem za goste i gošće iz Italije, tokom kojeg su definisani detalji koji se odnose na proces institucionalnog povezivanja Konjica i Livorna te oblasti na koje će se saradnja odnositi.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Osman Ćatić
SDA
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 18 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Osman Ćatić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.