Grad Konjic prepoznat kao jedinica lokalne samouprave koja bilježi pozitivne pomake i postaje lider u pojedinim oblastima


Rezultati glasanja
60%
40%
Za: 3 Protiv: 2

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

01.08.2022.

Predlagač/ica: Grad Konjic
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizovano

Velma Memović, predstavnica bonitetne kompanije LRC, 1.8.2022. godine uručila je gradonačelniku Konjica Osmanu Ćatiću priznanje za ostvarene rezultate u 2021. godini. 

Grad Konjic prepoznat je kao jedinica lokalne samouprave koja bilježi pozitivne pomake i postaje lider u pojedinim oblastima.

Prema riječima Velme Memović, Grad Konjic je u 2021. godini ostvario izuzetne rezultate kada je u pitanju rast prihoda (za 25%), rast izvoza (za 26%) i broj uposlenih (za 3%). U Konjicu djeluju 42 bonitetno pouzdane kompanije, 12 brzorastućih i dvije kompanije koje se svrstavaju u 100 najvećih u Bosni i Hercegovini. Mali broj lokalnih zajednica je u prošloj godini, shodno cjelokupnoj situaciji u svijetu i Bosni i Hercegovini i pandemiji Covid-19, ostvario ovakve rezultate i ispunio kriterije za dobijanje certifikata. Memović je ovim putem čestitala Gradu Konjicu i gradonačelniku Ćatiću na naporima koje čine kada je razvoj privrede u pitanju.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Osman Ćatić
SDA
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 18 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Osman Ćatić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.