Održana 7. NERETVA media REGATA


Rezultati glasanja
60%
40%
Za: 6 Protiv: 4

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

21.06.2022.

Predlagač/ica: Grad Konjic
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: Realizovano

U organizaciji Udruženja “Zelena rijeka”, a u okviru obilježavanja Dana grada Konjica, održana je 7. NERETVA media REGATA.

Regata je organizovana uz podršku Grada Konjica, Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic i agencije Prvi korak Konjic.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Osman Ćatić
SDA
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 18 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Osman Ćatić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.