U susret ljetnoj sezoni pripremljeni novi sadržaji na Boračkom jezeru


Rezultati glasanja
71%
29%
Za: 5 Protiv: 2

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

23.06.2022.

Predlagač/ica: Grad Konjic
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizovano

Projektom VIA DINARICA, kojeg su finansirali USAID i Italijanska razvojna agencija, a realizovali i sufinansirali Grad Konjic i UNDP, Boračko jezero je u susret ljetnoj turističkoj sezoni obogaćeno nizom novih sadržaja.

U sklopu projekta završeni su radovi na uređenju pristupnih puteva, pješačke staze, postavljene su klupe i kante za otpatke, kao i montažni ponton za lakši pristup kupačima. Ono što će uslijediti u narednom periodu jesu aktivnosti na uređenju dijela javne rasvjete, što će biti realizovano putem drugih projekata.

U okviru ovog projekta obezbijeđeni su bolji uslovi za posjetu i boravak planinara na planini Prenj. Na ovaj način podržane su i aktivnosti Planinarskog društva “Borašnica” na obilježavanju i uređenju planinarskih staza kroz nabavku potrebnih materijala i opreme za te aktivnosti. Također, ovim su projektom obuhvaćena i dva manja projekta unapređenja turističke ponude te dva projekta za razvoj i promociju domaćih turističkih proizvoda.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Osman Ćatić
SDA
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 18 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Osman Ćatić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.