Prevencija i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece


Rezultati glasanja
29%
71%
Za: 9 Protiv: 22

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

19.05.2022.

Predlagač/ica: Grad konjic
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Realizovano

Predstavnici Grada Konjic, zajedno s predstavnicima JU Centar za socijalni rad u Konjicu, Policijskom stanicom Konjic, JU Dom zdravlja Konjic, JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic te predstavnicima osnovnih škola i Srednje škole Konjic, potpisali su Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u Konjicu.

Protokol je zasnovan na osnovnim principima Konvencije o pravima djeteta, a kroz jačanje međusobne saradnje svih aktera/profesionalaca koji djeluju u lokalnoj zajednici iz oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, policije, pravosuđa i organizacija civilnog društva. Ovim protokolom želi se postići izgradnja lokalnog sistema prevencije i zaštite djeteta od prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Osman Ćatić
SDA
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 18 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Osman Ćatić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.