Podrška mladima u realizaciji dvanaest poslovnih ideja


Rezultati glasanja
51%
49%
Za: 21 Protiv: 20

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

20.04.2022.

Predlagač/ica: Grad Konjic
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizacija u toku

Grad Konjic i Investicijska fondacija Impakt i u 2022. godini bit će podrška mladima u osnivanju i radu novih poslovnih subjekata s ciljem stvaranja uslova za održiv razvoj preduzetništva. 

U sklopu programa zapošljavanja IMPAKT inkubator poslovnih ideja planirana je finansijska i tehnička podrška dvanaest poslovnih ideja.

U cilju priprema za realizaciju javnog poziva za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja za 2022. godinu, u utorak, 19.4.2022, u sali Gradskog vijeća Konjic održana je prezentacija IMPAKT inkubatora poslovnih ideja, kojoj su prisustvovali zainteresirani mladi Konjičani i Konjičanke.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Osman Ćatić
SDA
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 18 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Osman Ćatić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.