Stvaranje uslova za privlačenje investicija i zapošljavanje


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

10

GLASAJ

0

07.03.2024.

Predlagač/ica: Općina Travnik
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizovano

Na 45. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Travnik, održanoj 29. feburara 2024. godine, Općinsko vijeće izglasalo je niz bitnih odluka.

Prema riječima predsjedavajuće Općinskog vijeća Vlatke Lovrinović, na ovoj sjednici usvojen je Prijedlog odluke o uspostavi baze komunalnih uređaja Općine Travnik. Za pripremu ove odluke utrošena su sredstva u iznosu od oko 20.000 KM, a odluka će biti korisna posebno za firme koje imaju komunalne uređaje. Uz ovu odluku nadovezuje se i Prijedlog odluke o naknadama za korištenje podataka i pružanje usluga iz oblasti katastra komunalnih uređaja Općine Travnik, koji je također usvojen.

Općinsko vijeće usvojilo je Prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana radno-poslovne zone “Polje” Travnik. Inicijativa za donošenje ove odluke datira još od 2009. godine, a prema riječima Lovrinović, ovo područje predstavlja jedan veliki privredni potencijal i odlukom su stvoreni uslovi za korištenje benefita koje radno-poslovna zona “Polje” donosi.

Usvojena su i dva zoning plana, i to: Nacrt zoning plana radno-poslovne zone “Bazimice” Han-Bila Travnik i Nacrt zoning plana radno-poslovne zone “Heldovi - Slimena” Travnik. Krajem aprila planirano je održavanje javnih rasprava u mjesnim zajednicama koje ovi planovi obuhvataju.

Na istoj sjednici donijeta su rješenja o dodijeli zemljišta koja se prvenstveno odnose na braniteljsku populaciju, i to za naselja Bruneji, Vitovlje, Donje Putićevo i Dugovica.

Prema riječima načelnika Općine Kenana Dautovića, radno-poslovna zona “Polje” Travnik bila je u zastoju od 2009. godine, a usvajanje ove odluke predstavlja posljednji korak kada su u pitanju Općinsko vijeće i planska dokumentacija. Formiranjem radno-poslovne zone nastoje se stvoriti uslovi za investiranje u Općinu Travnik i zapošljavanje.

Načelnik Dautović održao je 6. marta 2024. godine sastanak s dekanesom Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici Larisom Velić i njenim saradnicima, kojem je prisustvovao i Travničanin Harun Lozo, advokat i doktorand ovog fakulteta.

Dautović u objavi navodi da Općina ima podršku Univerziteta za sva pravna pitanja u vezi sa zaštitom geografskog porijekla travničkog sira i da postoji i lično zalaganje advokata Loze po ovom pitanju.

Podsjećanja radi, zaštita geografskog porijekla travničkog sira započela je potpisivanjem ugovora o sufinansiranju projekta zaštite geografskog porijekla travničkog sira s ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona Advanom Akeljićem. Na ovaj način bit će omogućen plasman ovog proizvoda na evropsko tržište, kao i standardizacija proizvodnje i zaštita ovog jedinstvenog travničkog proizvoda u budućnosti.

Načelnik Dautović je početkom 2023. godine najavio izgradnju minimalno dvije štale koje će biti uređene po evropskim standardima, a iz kojih bi se moglo proizvoditi certificirano mlijeko. Naveo je da će se izgradnja štala vezati za projekat brendiranja travničkog sira, koji je tada bio u poodmakloj fazi. 


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Ekologija 05.10.2024.
U Travniku će biti realizovana jedna od najvećih ekoloških akcija
100%

6

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Javna uprava jedinice lokalne samouprave 19.04.2024.
Travnik započinje reformski proces kojim će se mijenjati politike i prakse na lokalnom nivou
100%

6

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 08.04.2024.
Općina Travnik objavila dva javna poziva za izbjegle i raseljene osobe i one sa socijalnim statusom
100%

10

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Kenan Dautović
SDA
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca