Općina Centar podržava organizaciju Sarajevo Film Festivala


Rezultati glasanja
71%
29%
Za: 12 Protiv: 5

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

29.03.2022.

Predlagač/ica: Općina Centar
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: Realizovano

Za potrebe organizacije Sarajevo Film Festivala, u prostorijama Općine Centar je 29.3.2022. godine potpisan protokol na osnovu kojeg se iz općinskog budžeta dodjeljuje 25.000 KM Udruženju „Obala Art Centar“. Protokol je u ime Općine Centar potpisao načelnik Srđan Mandić, a u ime Udruženja „Obala Art Centar“ predsjednik Mirsad Purivatra.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Srđan Mandić
NS
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Nihad Uk

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.