Filter: Načelnik i vijećnici/e u Općini Centar Sarajevo
Načelnik
Srđan Mandić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 26
Broj odgovora: 0
Predsjedavajući vijeća
Sejad Đozo
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Općinsko vijeće
Nihad Uk
Stranka: NS
33%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 1
Denis Challenger
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Jasmin Ademović
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Nermin Kapo
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Biljana Lazarević
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Senada Bosno
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Senad Makšić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Haris Bašić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Đenan Mulić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Amra Zulfikarpašić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Alen Girt
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Ira Adilagić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Samir Fazlić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Sara Arslanagić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Lajla Ćosović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Velija Katica
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Miralem Šenderović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Hamdija Hasanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Jasmin Šljivo
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Mehmed Muhamerović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Ismir Jusko
Stranka: SBBBiH
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Aida Koluder
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Lejla Khattab
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Benjamin Isović
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dragan Stevanović
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Belma Kapo
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Željko Majstorović
Stranka: PZP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Maida Gabela
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sulejman Haljevac
Stranka: SBBBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Đenan Muminović
Stranka: DF-GS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0