Đenan Muminović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
DF-GS
Parlament
Centar Sarajevo
Kratka biografija
Izborna jedinica
136
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
325