Maida Gabela

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
Samostalni vijećnik/ca
Parlament
Centar Sarajevo
Kratka biografija
Izborna jedinica
136
Funkcija
Vijećnica
Broj osvojenih glasova
403