Općina Centar donirala sredstva Službi socijalne zaštite Centar


Rezultati glasanja
67%
33%
Za: 2 Protiv: 1

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

06.04.2022.

Predlagač/ica: Općina Centar
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizovano

Općina Centar je iz budžeta izdvojila sredstva u iznosu 6.000 KM, koja će donirati Službi socijalne zaštite Općine Centar. Ovim povodom, potpisan je protokol o realizaciji transfera koji su potpisali načelnik Općine Centar Srđan Mandić i direktor Kantonalnog centra za socijalni rad Mahir Delić.

Donirana sredstva bit će utrošena na ime finansijske pomoći za nabavku osnovnih sredstava za rad i nesmetano funkcioniranje spomenute službe.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Srđan Mandić
NS
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Nihad Uk

Sa 21 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Izgradnja pristupne saobraćajnice do IT parka na Šipu