Općina Centar obezbijedila besplatno članstvo u Biblioteci Sarajeva za sugrađane/ke preko 65 godina


Rezultati glasanja
100%
Za: 4 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

19.04.2022.

Predlagač/ica: Općina Centar
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Realizovana

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić potpisao je ugovor sa direktoricom Javne ustanove Biblioteka Sarajeva Merimom Lendo na osnovu kojeg se iz budžeta ove lokalne zajednice izdvajaju finansijska sredstva u iznosu od 5.000 KM u svrhu finansiranja članarina za osobe treće životne dobi.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Nihad Uk

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.