Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Borak


Rezultati glasanja
100%
Za: 3 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

20.04.2022.

Predlagač/ica: Općina Centar
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizacija u toku

Općina Centar i Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacije potpisali su sporazum o realizaciji rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Borak. Općina će ovaj projekat finansirati iznosom od 48.425 KM

Shodno tome, radnici ovog kantonalnog preduzeća započeli su s pripremnim radovima na navedenom projektu.

Nakon završetka radova na vodovodnoj mreži, pristupit će se sanaciji stepeništa te je najavljeno kako će za te namjene Općina Centar iz budžeta izdvojiti dodatna sredstva.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Srđan Mandić
NS
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Nihad Uk

Sa 21 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Izgradnja pristupne saobraćajnice do IT parka na Šipu