Izgradnja mosta u Pionirskoj dolini


Rezultati glasanja
100%
Za: 4 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

22.04.2022.

Predlagač/ica: Općina Centar
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Usvojena

Na području mjesne zajednice Pionirska dolina planirana je izgradnja novog mosta. Za ovu namjenu, Općina Centar će iz budžeta izdvojiti oko 120.000 KM.

Stanovnici/e mjesnog područja Pionirska dolina već dugi niz godina traže proširenje mosta na ovom lokalitetu budući da sadašnje rješenje onemogućava nesmetano odvijanje saobraćaja i kretanje pješaka/inja.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Srđan Mandić
NS
Načelnik
Đenan Mulić
NIP
Vijećnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Nihad Uk

Sa 21 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Izgradnja pristupne saobraćajnice do IT parka na Šipu