Poziv organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata


Rezultati glasanja
100%
Za: 6 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

10.05.2022.

Predlagač/ica: Općina Centar
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizacija u toku

Općina Centar Sarajevo raspisala je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, zaštite okoliša i sporta koji će biti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Općine u 2022. godini. 

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 5.000 do 15.000 konvertibilnih maraka.

Javni poziv ostaje otvoren do 7. juna 2022. godine.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Srđan Mandić
NS
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Nihad Uk

Sa 21 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Izgradnja pristupne saobraćajnice do IT parka na Šipu