e-Beba


Rezultati glasanja
100%
Za: 2 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

27.05.2021.

Predlagač/ica: Srđan Mandić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Prijedlog

Doc. dr. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, i načelnik Općine Centar Srđan Mandić potpisali su Memorandum o saradnji i iskazivanju podrške pilot-projektu unapređenja procesa prijave novorođenog djeteta - eNovorođenče.

Uvođenjem tzv. sistema e-beba, roditeljima na području FBiH bi se omogućilo prijavljivanje novorođenčeta na jednostavan i brz način, te bi, umjesto da roditelji nose dokumentaciju od šaltera do šaltera, to sada država radila za njih. Važno je istaći da bi, pored mogućnosti elektronske prijave, i dalje postojala mogućnost prijave na „tradicionalan“ način, kada to roditelji žele. Kako bi uvođenje ovog sistema u FBiH bilo moguće, prije svega je potrebno stvoriti zakonski okvir kroz izmjene i dopune zakona koji regulišu spomenute oblasti. To su, između ostalih, sljedeći zakoni: Zakon o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine, Zakon o ličnom imenu, Zakon o zdravstvenom osiguranju, te Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine.  

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Srđan Mandić
NS
Načelnik, predlagatelj
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Nihad Uk

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.