Pitanje:

Pozdrav, zašto djeca na Hridu nemaju park? Šta je bilo sa onom idejom o izgradnj parka ispod baraka?

Odgovor:

Poštovani,

Općina Stari Grad Sarajevo planirala je izgradnju nove parkovske i rekreacione zone na području MZ Hrid-Jarčedoli. Prvobitno je planirano da se projekat zajednički realizuje sa Turskom upravom za međunarodnu saradnju TIKA, ali su se isti povukli iz projekta. Kako se radi o finansijski značajnim ulaganjima, općinski načelnik će planirati realizaciju ovog projekta kroz budžet u sljedećoj godini, ili eventualno u fazama, a sve kako bi se građanima osigurali što bolji uslovi za svakodnevni život.

Ibrahim Hadžibajrić

88%
Broj pitanja: 102
Broj odgovora: 90
Stranka
NES
Kratka biografija
Funkcija
Broj osvojenih glasova
10289
;