Pitanje:

Umjesto da se radi na izmještanju i smanjenju saobraćaja u najužem centru grada, možete li učiniti nešto da se sadi zelenilo i šire pješačke zone?

Odgovor:

Poštovani,

podsjetiću vas da smo jedan takav projekat realizovali prije nepune dvije godine. Upravo s ciljem povećanja zelenih površina urađena je rehabilitacija parka At mejdan i uređenje šetališta hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića, a građani su u srcu grada dobili veći i uređeniji prostor za odmor i relaksaciju.

Naime, potpuno je uklonjen asfalt sa dijela parka, prošireno šetalište, nasuta zemlja i napravljena nova zelena površina. U At mejdanu se sada šetalište proteže duž obale Miljacke - od Latinske ćuprije, sve do Ćumurija mosta, a postavljene su i nove klupe i korpe za otpatke. Osim toga, šetalište je obogaćeno novim stablima, te je cijelom dužinom zasađeno 13 lipa. Na novim zelenim površinama je zasađena trava, drveće u parku je okresano i uređeno, a posađena je i živa ograda na cijeloj dužini s gornje strane parka i prema autobuskom stajalištu. Projekat smo uradili zajedno sa tadašnjim Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture KS i koštao je oko 90.000 KM.

Svakako, ne smijemo zaboraviti ni Aleju ambasadora u čije smo uređenje i održavanje kontinuirano ulagali sredstva i sadili nova stabla lipe kojih je trenutno 207 . Osim toga smo na Darivi, na površini od 1.200 metara kvadratnih sagradili Park prijateljstva koji ima tri dijela i raznovrstan mobilijar: ljuljačke, tobogane, njihalice, kule za penjanje, ali i sprave za djecu sa posebnim potrebama; 

fitnes sprave, klupe za odmor itd. Park mira je zajednički projekat Općine Stari Grad, Ambasade Švedske u BiH i UNDP-a u BiH. 

I u budućnosti namjeravamo nastaviti sa ovakvim aktivnostim, a skladu sa budžetskim mogućnostima i raspoloživim lokacijama.

Ibrahim Hadžibajrić

88%
Broj pitanja: 102
Broj odgovora: 90
Stranka
NES
Kratka biografija
Funkcija
Broj osvojenih glasova
10289
;