Pitanje:

Poštovani načelniče, zašto se asfaltiraju površine poput trotoara na području naše općine umjesto upotrebe ploča slično, kao i u drugim europskim gradovima?

Odgovor:

Poštovani,

Da bismo odgovorili na ovo pitanje, morate precizirati o kojim trotoarima/lokacijama je riječ. Generalno, praksa je da se prilikom sanacija ulica trotoari rade na isti način kakvi su bili prije radova. Dakle, radi se asfaltiranje ako su i ranije bili asfaltirani. Primjera radi, upravo realizujemo projekat djelimične sanacije trotora na Kovačima gdje se zadržava kaldrma jer je i ranije tu bila.

Ibrahim Hadžibajrić

88%
Broj pitanja: 102
Broj odgovora: 90
Stranka
NES
Kratka biografija
Funkcija
Broj osvojenih glasova
10289
;