Pitanje:

Poštovai,Hoće li se revitalizirati konačno prostor bazena Bentbaša?

Odgovor:

Poštovani,

rješavanje statusa Bazena Bentbaša izgradnjom sportsko-rekreativnog centra jedan je od planiranih projekata mog četverogodišnjeg programa rada. I ranije smo pokušavali naći najbolje rješenje za Bazene Bentbaša, ali nažalost ta rješenja nisu naišla na razumijevanje i podršku Općinskog vijeća, kao ni viših nivoa vlasti. Na mjestu bazena želimo sagraditi moderni sportsko-rekreativni centar i omogućiti građanima na jednom mjestu, u neposrednoj blizini gradske jezgre bavljenje sportom, odmor, rekreaciju, kupovinu i druge aktivnosti. Ipak, ono na šta nismo mogli računati je pandemija korona virusa koja traje duže od godine dana i ostavlja ogromne ekonomske posljedice. Naš budžet u 2021. godini manji je za milion maraka, a možda i više. Svi kapitalni projekti koje smo planirali trenutno su obustavljeni do normalizacije stanja u zemlji, a samim tim i stabilizacije budžeta.

Ibrahim Hadžibajrić

88%
Broj pitanja: 102
Broj odgovora: 90
Stranka
NES
Kratka biografija
Funkcija
Broj osvojenih glasova
10289
;