Pitanje:

Hoće li općina poduzimati išta na obnovi Isa begove tekije? Hoće li se zbog tog projekta morati otkupiti benzinska Energopetrol kod Vijećnice?

Odgovor:

Poštovani,

 

Isa begova tekija je sastavni dio Nacionalnog spomenika Isa begova zavija. Imajući u vidu da se radi o nacionalnom spomeniku svaka eventualna intervencija uslovljena je odlukama nadležnih organa, u prvom redu Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Smatram važnim naglasiti da smo mi 2013. godine, uz pomoć pobratimske općine Selcukly – Konya iz Republike Turske na Kovačima sagradili repliku mevlevijske tekije sa Bentbaše koja je srušena 1957. godine. Taj projekat je koštao 1,25 miliona konvertibilnih maraka.

Ibrahim Hadžibajrić

88%
Broj pitanja: 102
Broj odgovora: 90
Stranka
NES
Kratka biografija
Funkcija
Broj osvojenih glasova
10289
;