Kamere za kontrolu saobraćaja na tranzitnom dijelu ulice Put Mladih muslimana


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

48%
52%

30

GLASAJ

33

06.09.2022.

Predlagač/ica: Almedin Miladin
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: U proceduri

Gradski vijećnik Almedin Miladin uputio je inicijativu da se ulica Put Mladih muslimana na tranzitu, na dionici od Koreje do Bistričke stanice, opremi kamerama za kontrolu saobraćaja.

Vijećnik Miladin u obrazloženju navodi da je u posljednjih pet godina na toj dionici bilo desetak teških saobraćajnih nesreća koje medijski i nisu bile dovoljno popraćene, a njihov uzrok bile su vožnje neodgovornih pojedinaca/ki koji, naročito u noćnim satima, prolaze ovom dionicom brzinom od 130 do 150 km/h.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 12.04.2024.
Ozelenjavanje Ulice put života
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Javna uprava jedinice lokalne samouprave 06.04.2024.
Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća uručene nagrade i priznanja
83%
17%

5

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 01.04.2024.
Usvojen rebalans budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu
80%
20%

8

GLASAJ

2

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Gradonačelnica
Almedin Miladin
NIP
Vijećnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca

Pitanje: Poštovani, Koji je razlog za uvođenjem ovih dodatnih kamera za kontrolu brzine, šta ćemo postići što ćemo još jedan metalni stub postaviti pored puta. Cilj postavljanja Kamera za kontrolu saobraćaja (radari za očitavanje brzine kretanja vozila) jeste da se puni budžet Kantona. Mislim da ćete dobiti situaciju da će vozači, kao na svim mjestima gdje su postavljeni radari, smanjiti brzinu kretanja na dozvoljenu proći kameru i posle toga će povećati brzinu kretanja. Nismo nista postigli time. Potrebno je uzeti druge metode za smirivanje saobraćaja. Preprojektovanje saobraćajnica, poboljšanja preglednosti saobraćajnice i sl. Na ovaj način povećati sigurnost odvijanja saobrćaja. Naravno i sam način obuke (teorijski i praktični dio) budućih vozača. Da se kroz obuku približi vozačima opasnost saobraćaja.Lijep pozdrav

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Benjamina Karić, SDP BiH, 21.11.2022.

Poštovani,

Hvala Vam za upućeno pitanje. Nažalost grad Sarajevo nema nadležnosti u oblasti saobraćaja i sigurnosti saobraćaja. Upućujemo Vas na nadležno ministrastvo. 

S poštovanjem,

Benjamina Karić


Pitanje: Poštovani, Koji je razlog za uvođenjem ovih dodatnih kamera za kontrolu brzine, šta ćemo postići što ćemo još jedan metalni stub postaviti pored puta. Cilj postavljanja Kamera za kontrolu saobraćaja (radari za očitavanje brzine kretanja vozila) jeste da se puni budžet Kantona. Mislim da ćete dobiti situaciju da će vozači, kao na svim mjestima gdje su postavljeni radari, smanjiti brzinu kretanja na dozvoljenu proći kameru i posle toga će povećati brzinu kretanja. Nismo nista postigli time. Potrebno je uzeti druge metode za smirivanje saobraćaja. Preprojektovanje saobraćajnica, poboljšanja preglednosti saobraćajnice i sl. Na ovaj način povećati sigurnost odvijanja saobrćaja. Naravno i sam način obuke (teorijski i praktični dio) budućih vozača. Da se kroz obuku približi vozačima opasnost saobraćaja.Lijep pozdrav

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0