Pitanje:

Poštovani Vedade, prije svega hvala u ime roditelja djece sa poteškoćama u razvoju na ovoj inicijativi. Molim Vas za informaciju u kojem statusu je ova inicijativa i da li se može očekivati njena realizacija? Na prostoru Kantona Sarajevo imamo dva Centra/Zavoda sa školskim i predškolskim odgojem (Vladimir Nazor, Mjedenica) ali i definitivno povećan broj djece sa poteškoćama i poremećajima u razvoju koja pohađaju redovne osnovne škole uz podršku asistenata. Unaprijed hvala, s poštovanjem.

Pitanje na inicijativi/odluci: GPS narukvice za djecu s poteškoćama u razvoju – spektar autizma

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Vedad Deljković

0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
998
;