Usklađivanje stručnog obrazovanja s potrebama lokalnog tržišta rada


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

61%
39%

14

GLASAJ

9

07.06.2022.

Predlagač/ica: Grad Konjic
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Obrazovanje
Status: Realizovano

U Srednjoj stručnoj školi Konjic predstavljeni su rezultati projekta “Unapređenje javno-privatnog dijaloga u cilju usklađivanja srednjeg stručnog obrazovanja sa potrebama lokalnog tržišta rada na području grada Konjica”.

Projekat je pokrenuo Grad Konjic posredstvom Agencije za ekonomski razvoj “Prvi korak” Konjic, u partnerstvu sa JU Srednja škola Konjic i Udruženjem poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic te uz tehničku i finansijsku podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost.

Prema riječima gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića, dugoročni cilj ovog grada je stvaranje novih mogućnosti za zaposlenje mladih ljudi te, u tom smislu, stvaranje radne snage koja će biti konkurentna na tržištu rada. Istaknuo je da mu je zadovoljstvo konstatovati da je uspješno realizovan jedan od prvih projekata. Saglasnošću Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i uz podršku organizacije Helvetas, u Srednjoj školi Konjic otvorene su mogućnosti za obrazovanje novih zanimanja, i to: vodoinstalater, zavarivač/varilac, CNC operater i galvanizer. Na ovaj način trebale bi biti zadovoljene dugoročne potrebe realnog sektora. Također, stipendiranjem srednjoškolaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u Konjicu stvaraju se veliki pomaci na polju stručnog obrazovanja, šanse za mlade, a svakako i za privredne subjekte koji imaju tendenciju širenja.
Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Saradnja 10.08.2022.
Nastavak saradnje: Konjic ugostio izviđače iz Italije
75%
25%

6

GLASAJ

2

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 06.08.2022.
Promocija monografije i koncert hora “Djevojke sa Neretve”
83%
17%

5

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Javna uprava jedinice lokalne samouprave 01.08.2022.
Pitaj vijećnike/ce
Osman Ćatić
SDA
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca