Poboljšanje cestovne infrastrukture u Konjicu


Rezultati glasanja
57%
43%
Za: 4 Protiv: 3

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

29.06.2022.

Predlagač/ica: Grad Konjic
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizacija u toku

Predstavnici JP Ceste Federacije BiH, Bekir Isaković, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove, i Smail Ćorić, rukovodilac Ureda Mostar, posjetili su Grad Konjic, gdje je održan radni sastanak s gradonačelnikom Osmanom Ćatićem.

Radni sastanak organizovan je kako bi se porazgovaralo o aktivnostima koje će u narednom periodu JP Ceste Federacije BiH provoditi na području Konjica, a sve s ciljem poboljšanja cestovne infrastrukture u ovom gradu, koja će omogućiti rasterećenje saobraćaja i sigurnije kretanje za vozila.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Osman Ćatić
SDA
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 18 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Osman Ćatić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.