Potpisan ugovor za realizaciju podsticaja za animalnu proizvodnju


Rezultati glasanja
64%
36%
Za: 7 Protiv: 4

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

01.07.2022.

Predlagač/ica: Grad Konjic
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizacija u toku

Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic Nusret Avdibegović potpisali su ugovor za realizaciju podsticaja za animalnu proizvodnju.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Osman Ćatić
SDA
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 18 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Osman Ćatić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.