Mladi Konjičani/ke slijede svoje snove


Rezultati glasanja
75%
25%
Za: 6 Protiv: 2

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

27.07.2022.

Predlagač/ica: Grad Konjic
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizovano

U Konjicu su 27.7.2022. godine uručeni certifikati za najuspješnije aplikante/kinje koji/e su uspješno završili/e devet modula preduzetničke obuke u okviru programa podrške preduzetništvu Grada Konjica i Investicijske fondacije Impakt.

Za učešće su se prijavila/e 24 aplikanta/kinje, a nakon provedenih obuka i prezentacije, izabrano je i podržano devet biznis ideja s iznosom od po 5.000 KM.

Nauspješniji biznisi su: Tarik Repovac – Renta a Bike and Scooter “Daj krug”; Semira Inajetović – domaći kolači “Vita”; Ajla Mujić – ZR “Ajla”; Sanela  Muhibić – nezavisni web portal Novikonjic.ba; Muamer Kurtić – namještaj “Memo”, Admir Lapo  – Prompt Reply”, Džan Ždrale – frizersko-berberski salon “Džan”; Amela Bubalo – “Green land” i Selma Sultanić – ZR ”Peace of art”.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Osman Ćatić
SDA
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 18 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Osman Ćatić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.