Održano XX međunarodno takmičenje u ekstremnim skokovima u vodu “Skok u Kazan”


Rezultati glasanja
57%
43%
Za: 4 Protiv: 3

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

31.07.2022.

Predlagač/ica: Grad Konjic
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: Realizovano

I ove godine, pod pokroviteljstvom Grada Konjica, održava se “Konjičko kulturno ljeto”, a u okviru kojeg se i prvi put održavaju Dani dijaspore pod nazivom “Konjic u srcu BiH”.

Jedna od tih manifestacija održala se 30.7.2022.godine na glavnoj gradskoj plaži u organizaciji Triatlon asocijacije BiH. Riječ je o XX međunarodnom takmičenju u ekstremnim skokovima u vodu pod nazivom “Skok u Kazan” na rijeci Neretvi.

Na takmičenju je nastupilo 18 skakača iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Osman Ćatić
SDA
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 18 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Osman Ćatić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.