Pokretanje sestrinske firme Cove Engineering Srl u Konjicu


Rezultati glasanja
51%
49%
Za: 20 Protiv: 19

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

25.05.2022.

Predlagač/ica: Grad Konjic
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizacija u toku

Predstavnici italijanske kompanije Cove Engineering Srl 25.5.2022. posjetili su Konjic, gdje su se sastali s gradonačelnikom Osmanom Ćatićem.

Cilj posjete je proširenje italijanske kompanije, specijalizirane za tešku stolariju i zavarivanje specijalnih materijala, na područje Bosne i Hercegovine, s akcentom na Konjic.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Osman Ćatić
SDA
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 18 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Osman Ćatić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.