U toku implementacija nekoliko projekata u općini Travnik


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

94%
6%

15

GLASAJ

1

18.03.2024.

Predlagač/ica: Općina Travnik
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: U proceduri

Na 45. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Travnik, održanoj 29. februara 2024. godine, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt Zoning plana radno poslovne zone “Heldovi – Slimena”, Travnik. Tada je najavljeno da je planirano održavanje javnih rasprava u mjesnim zajednicama koje ovi planovi obuhvataju.

Općina je na svojoj službenoj web stranici objavila informaciju da se Nacrt stavlja na javni uvid i javnu raspravu u periodu od 45 dana. Uvid je moguće izvršiti u prostorijama Općine Travnik – Centar za pružanje usluga građanima – Centar za dozvole.

Glavna javna rasprava s uključivanjem javnosti održat će se u drugoj polovini aprila 2024. godine, a javnost će biti blagovremeno obaviještena o vremenu i lokaciji održavanja.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Zoning plana radno poslovne zone „Heldovi – Slimena” Travnik mogu se dostaviti u pisanoj formi Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, najkasnije osam dana od dana održavanja javne rasprave.

Načelnik Općine Travnik Kenan Dautović objavio je na svojoj Facebook stranici informaciju da je 11. marta 2024. godine potpisan ugovor o implementaciji projekta “Cvjetni sat” koji finansira Evropska unija, provodi njemačka nevladina organizacija “Help”, a radove će izvoditi Vlašić gradnja d.o.o.

Ovaj projekat podrazumijeva izgradnju velikog cvjetnog sata u parku ispred zgrade Općine, kao i uređenje tog dijela parka. 

Prema Dautovićevim riječima, ovaj je projekat dio vizije konačnog izgleda travničkog korza s atraktivnim parkovima koji bi bili privlačni za domaće i strane turiste. Tom prilikom najavio je da se prva faza radova travničkog korza približava kraju.

Nakon 50 godina, JU Gradska biblioteka Travnik dobila je novo vozilo, Opel Combo, koje će se koristiti kao bibliobus, odnosno bit će u funkciji pokretne biblioteke. Primarna namjena bibliobusa omogućit će korištenje knjiga JU Gradska biblioteka Travnik širem stanovništvu ove općine koje živi u naseljima van gradskog centra. Nakon zvanične primopredaje, uslijedit će opremanje unutrašnjosti bibliobusa, a nakon čega će se raditi na uspostavljanju linija na području ove općine.

Vrijednost projekta iznosi oko 80.000 KM, dok je vrijednost vozila oko 40.000 KM.

Projekat su, uz Općinu Travnik, podržali Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK, JP BH Telecom d.d. Sarajevo – Direkcija Travnik, zamjenica predsjednika Skupštine SBK Ljubinka Atanasijević i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o radovima na sportskoj dvorani u Srednjoškolskom centru, njihov završetak najavljen je u narednim mjesecima.

Načelnik Dautović rekao je da je njegova namjera da učenici u sljedeću školsku godinu uđu u novu dvoranu. Dvorana se pravi za djecu iz dvije škole koja nisu imala fizičko vaspitanje proteklih nekoliko godina. Najavio je i takmičarski dio za rukometni klub, košarkaški klub i sve druge sportske kolektive u općini Travnik. Kada je riječ o trenutnim radovima, navodi da su dozidane nove svlačionice, povećani su kapaciteti toaleta, a trenutno se rade struja i cijevi. Za završetak radova potrebno je 1,5 miliona KM, koje bi na raspolaganju trebali imati iz kreditnih sredstava, a postoje i naznake da bi ta sredstva mogla biti obezbijeđena i s federalnog nivoa. 


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Ekologija 05.10.2024.
U Travniku će biti realizovana jedna od najvećih ekoloških akcija
100%

6

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Javna uprava jedinice lokalne samouprave 19.04.2024.
Travnik započinje reformski proces kojim će se mijenjati politike i prakse na lokalnom nivou
100%

6

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 08.04.2024.
Općina Travnik objavila dva javna poziva za izbjegle i raseljene osobe i one sa socijalnim statusom
100%

10

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Kenan Dautović
SDA
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca