Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i web platforma Javna rasprava Lokal započinju saradnju

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva i Udruženja građana “Zašto ne”, koje je upriličeno 24. septembra 2021. godine u Vijećnici, ozvaničena je saradnja na projektu Javna rasprava Lokal. Građani i građanke Sarajeva od sada će na vrlo jednostavan način moći direktno komunicirati s gradonačelnicom Benjaminom Karić. Podsjećamo, Javna rasprava Lokal, koja za cilj ima promicanje upotrebe tehnologije u svrhu poboljšanja demokratskih procesa na lokalnom nivou, nastavak je uspješne priče platforme javnarasprava.ba.

Udruženje građana “Zašto ne” pokrenulo je web platformu Javna rasprava Lokal s ciljem poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donosilaca odluka na lokalnom nivou. Informisanje građana/ki o nadležnostima i aktivnostima gradonačelnice i Gradskog vijeća te promovisanje transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti u njihovom radu jedan je od glavnih ciljeva Memoranduma o saradnji Grada Sarajevo i platforme Javna rasprava Lokal .

Ova platforma pružit će građanima/kama do sada najkompletniji uvid u rad gradske administracije i biti alat za otvorenu komunikaciju između gradonačelnice i gradskih vijećnika i vijećnica.

Javna rasprava Lokal omogućit će građanima/kama bolje razumijevanje propisa, materijala za sjednice Gradskog vijeća, načina donošenja odluka i načina na koji direktno mogu učestvovati u procesima donošenja odluka, pokretanja inicijativa i sl. 

Ovaj projekat pokrenut je s ciljem da se ukaže na važnost učešća javnosti u radu lokalnih vlasti te kako bi se omogućilo aktivno učešće svih zainteresovanih strana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. 

Građani/ke moraju biti upoznati s tim šta radi gradonačelnica i gradski vijećnice/ce, a ova platforma će im omogućiti pregledniji uvid u njihov rad.

Postavite pitanja gradonačelnici i vijećnicima/cama Grada Sarajevo na ovom linku.

Projekt Javna rasprava Lokal realizuje se u okviru projekta “Improving Transparency and Accountability of Local Government and Citizens Capacity to Participate in Local Elections“, a kojeg je podržala fondacija Porticus.