Senad Makšić

0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Stranka
NIP
Parlament
Centar Sarajevo
Kratka biografija
Izborna jedinica
136
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
796
Stranica 0 od 0