Alija Oruč dobija ulicu


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

90%
10%

9

GLASAJ

1

20.04.2023.

Predlagač/ica: Općina Stari Grad Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Javna uprava jedinice lokalne samouprave
Status: Realizovano

Općina Stari Grad Sarajevo je u novembru 2022. godine pokrenula inicijativu da se ulici od opservatorija na Trebeviću duž bob-staze do Vidikovca dodijeli naziv Ulica Alije Oruča. Nakon što je Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo donijelo zaključak o usvajanju navedene inicijative, dostavljen je Komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo na nadležno postupanje.

Pet mjeseci nakon toga, na prijedlog ove komisije, Skupština Kantona Sarajevo je na sedmoj redovnoj sjednici donijela odluku da se ulica koja se proteže od opservatorija duž bob-staze do Vidikovca na Trebeviću nazove Ulica Alije Oruča.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 27.07.2023.
Jednokratne naknade za porodilje i do 1.500 KM
99%
1%

66

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 05.05.2023.
Poziv na pojačane kontrole i povećanje bezbjednosti stanovništva
87%
13%

13

GLASAJ

2

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 28.04.2023.
Vlastiti prihodi Općine kroz upravljanje parkinzima
64%
36%

9

GLASAJ

5

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ibrahim Hadžibajrić
NES
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca