Alija Oruč dobija ulicu


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

86%
14%

12

GLASAJ

2

20.04.2023.

Predlagač/ica: Općina Stari Grad Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Javna uprava jedinice lokalne samouprave
Status: Realizovano

Općina Stari Grad Sarajevo je u novembru 2022. godine pokrenula inicijativu da se ulici od opservatorija na Trebeviću duž bob-staze do Vidikovca dodijeli naziv Ulica Alije Oruča. Nakon što je Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo donijelo zaključak o usvajanju navedene inicijative, dostavljen je Komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo na nadležno postupanje.

Pet mjeseci nakon toga, na prijedlog ove komisije, Skupština Kantona Sarajevo je na sedmoj redovnoj sjednici donijela odluku da se ulica koja se proteže od opservatorija duž bob-staze do Vidikovca na Trebeviću nazove Ulica Alije Oruča.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 11.07.2024.
Uklanjanje još jednog ruševnog objekta u Starom Gradu
100%

7

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 11.07.2024.
Asfaltirana ulica Poddžebhana na Vratniku
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 08.07.2024.
Obnova fasade objekta Katoličke bogoslovije u Sarajevu
93%
7%

13

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ibrahim Hadžibajrić
NES
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca