Uvedena servisna usluga Viber ChatBot za obavijesti o statusu predmeta


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

6

GLASAJ

0

24.04.2023.

Predlagač/ica: Općina Stari Grad
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Lokalne procedure
Status: Realizacija u toku

Građani i građanke s područja općine Stari Grad Sarajevo koji/e ubuduće budu podnosili/e zahtjeve Općini moći će u svakom trenutku saznati status svog zahtjeva, odnosno upravnog ili vanupravnog postupka, ukoliko budu saglasni/e da primaju ovakve obavijesti i ostave svoje kontakt-podatke.

Naime, ovu vrstu podataka građani/ke će dobijati putem aplikacije Viber od momenta kada predmet bude primljen na obradu, a zatim i kroz sve ostale faze, odnosno promjene statusa predmeta. Shodno tome, građani/ke će u svakom momentu znati u kojoj je fazi njihov zahtjev, u kojoj službi i kod kojeg državnog službenika/namještenika je u obradi, da li se čeka mišljenje neke druge institucije, i koje, da li je predmet odbačen, odbijen, obustavljen i, u konačnici, riješen. 

Ova je usluga potpuno besplatna i građanima/kama će biti dostupna 24 sata dnevno.

Uputstvo za korištenje Viber ChatBot servisne usluge možete preuzeti klikom na “Preuzmi tekst inicijative/odluke”.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 27.07.2023.
Jednokratne naknade za porodilje i do 1.500 KM
99%
1%

66

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 05.05.2023.
Poziv na pojačane kontrole i povećanje bezbjednosti stanovništva
87%
13%

13

GLASAJ

2

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 28.04.2023.
Vlastiti prihodi Općine kroz upravljanje parkinzima
64%
36%

9

GLASAJ

5

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ibrahim Hadžibajrić
NES
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca