Vlastiti prihodi Općine kroz upravljanje parkinzima


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

64%
36%

9

GLASAJ

5

28.04.2023.

Predlagač/ica: Općina Stari Grad Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizovano

Općina Stari Grad Sarajevo je tokom 2020. godine vratila pravo raspolaganja svim parking površinama na teritoriji ove lokalne zajednice, a kojima je do tada upravljalo preduzeće KJKP “Rad”. Riječ je o parkinzima na Trgu Austrije i kod Doma Oružanih snaga BiH.

Općina od tog momenta, uz sredstva koja se prebacuju s drugih nivoa vlasti, djeluje i na osnovu vlastitih prihoda koja dobija upravljanjem parkinzima.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 27.07.2023.
Jednokratne naknade za porodilje i do 1.500 KM
99%
1%

66

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 05.05.2023.
Poziv na pojačane kontrole i povećanje bezbjednosti stanovništva
87%
13%

13

GLASAJ

2

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 28.04.2023.
Vlastiti prihodi Općine kroz upravljanje parkinzima
64%
36%

9

GLASAJ

5

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ibrahim Hadžibajrić
NES
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca