Sanacija cesta u Starom Gradu


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

9

GLASAJ

0

15.04.2024.

Predlagač/ica: Općina Stari Grad
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Realizacija u toku

Na stranici Općine Stari Grad Sarajevo saopćeno je da je u toku sanacija kolovoza na cesti M5 u Ulici Azize Šaćirbegović – Korija na području ove općine.

Vrijednost ovog projekta je pola miliona KM, a ugovor za izvođenje radova zaključen je između JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, kao ugovornog organa, i Sarajevoputeva d.d. Sarajevo, kao izvođača radova.

Općina Stari Grad saopćila je i da je 12. aprila 2024. godine počela sanacija dijela Ulice za Beglukom – plato Širokača – a vrijednost ovih radova iznosi 257.715,90 KM.

Pored navedenog, Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo planiraju radove na ulici Bistrik, koja se spaja na kolovoz na cesti M5, na kojem se trenutno izvodi sanacija. 

Projekt koji će realizovati Direkcija vrijedan je oko 1,5 miliona KM, navedeno je na stranici Općine Stari Grad.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Lokalne procedure 14.05.2024.
Dodjela sredstava za opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja
100%

21

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 13.05.2024.
Uklanjanje ruševnih objekata u Starom Gradu
100%

5

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Saradnja 10.05.2024.
Opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja
100%

9

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Irfan Čengić
SDP BiH
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca